Mắt cận bao nhiêu độ thì được miễn nghĩa vụ

5/5 - (51 bình chọn)

Mắt cận bao nhiêu độ thì được miễn nghĩa vụ , Không gọi nhập ngũ vào Quân đội những công dân có sức khỏe loại 3 có tật khúc xạ về mắt (cận thị 1,5 điop trở lên, viễn thị các mức độ); nghiện ma túy, nhiễm HIV, AIDS để hiểu thêm mắt cận bao nhiêu độ thì được miễn nghĩa vụ mời xem bài viết ngay sau đây.

Mắt cận bao nhiêu độ thì được miễn nghĩa vụ

Mắt cận bao nhiêu độ thì được miễn nghĩa vụ

Mắt cận bao nhiêu độ thì được miễn nghĩa vụ

Theo căn cứ nếu bạn cận thị 3 độ là bạn có sức khỏe loại 4 thì bạn không đạt tiêu chuẩn sức khỏe mà pháp luật quy định.

Như vậy, nếu bạn cận thị từ 3 độ trở lên bạn sẽ không đủ điều kiện về tiêu chuẩn sức khỏe để được nhập ngũ và sẽ bị tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự. Tuy nhiên, phải dựa trên kết luận của Hội đồng khám sức khoẻ y khoa để biết chính xác con bạn có đủ điều kiện sức khoẻ tham gia nghĩa vụ quân sự hay không. Bởi ngoài tiêu chuẩn về mắt còn phải xem xét dựa trên các tiêu chuẩn khác như chiều cao, cân nặng. Do đó, khi có giấy báo khám sức khoẻ đi nghĩa vụ quân sự con bạn vẫn tham gia khám sức khoẻ để biết có đủ điều kiện về sức khoẻ tham gia nghĩa vụ quân sự hay không.

Cận 5 độ có phải đi nghĩa vụ

Tiêu chuẩn sức khoẻ:

1 Tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3 theo quy định của Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng về tiêu chuẩn sức khoẻ thực hiện nghĩa vụ quân sự.

2 Đối với các đơn vị quy định tại Điểm b, Khoản 2 Điều này, thực hiện tuyển chọn bảo đảm các tiêu chuẩn riêng theo quy định của Bộ Quốc phòng.

3 Không gọi nhập ngũ vào Quân đội những công dân có sức khỏe loại 3 có tật khúc xạ về mắt (cận thị 1,5 điop trở lên, viễn thị các mức độ); nghiện ma túy, nhiễm HIV, AIDS.

Cận 1.5 độ có đi nghĩa vụ không

Mắt cận bao nhiêu độ thì được miễn nghĩa vụ

Cận 1.5 độ có đi nghĩa vụ không

Theo quy định trên nếu công dân nam sau khi khám sức khỏe thuộc sức khỏe loại 3 và bị cận thị 1,5 độ trở lên thì không đủ điều kiện tuyển quân. Do đó, sau khi khám nghĩa vụ quân sự và có kết luận sức khỏe mà anh thuộc trường hợp nêu trên thì được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Cận 2.5 độ có phải đi nghĩa vụ 2021

Như vậy, qua những phân tích trên có thể trả lời được câu hỏi cận bao nhiêu độ không phải đi nghĩa vụ quân sự? Công dân sẽ không phải tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự nếu cận thị từ 1,5 diop trở lên. Theo quy định trên nếu công dân nam sau khi khám sức khỏe thuộc sức khỏe loại 3 và bị cận thị 1,5 độ trở lên thì không đủ điều kiện tuyển quân. Do đó, sau khi khám nghĩa vụ quân sự và có kết luận sức khỏe mà anh thuộc trường hợp nêu trên thì được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Cận bao nhiêu độ không đi nghĩa vụ 2021

Dù theo quy định nêu trên, người cận thị từ 1,5 điop trở lên và sức khỏe loại 3 được miễn nghĩa vụ quân sự nhưng nếu nhận được giấy gọi khám sức khỏe tham gia nghĩa vụ quân sự, công dân vẫn phải chấp hành đến khám.

Cận 3 độ có phải đi nghĩa vụ 2021

Mắt cận bao nhiêu độ thì được miễn nghĩa vụ

Mắt cận bao nhiêu độ thì được miễn nghĩa vụ

Theo căn cứ trên thì nếu bạn cận thị 3 độ là bạn có sức khỏe loại 4 thì bạn không đạt tiêu chuẩn sức khỏe mà pháp luật quy định.

Như vậy, nếu bạn cận thị từ 3 độ trở lên bạn sẽkhông đủ điều kiện về tiêu chuẩn sức khỏe để được nhập ngũ và sẽ bị tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự. Tuy nhiên, phải dựa trên kết luận của Hội đồng khám sức khoẻ y khoa để biết chính xác con bạn có đủ điều kiện sức khoẻ tham gia nghĩa vụ quân sự hay không. Bởi ngoài tiêu chuẩn về mắt còn phải xem xét dựa trên các tiêu chuẩn khác như chiều cao, cân nặng. Do đó, khi có giấy báo khám sức khoẻ đi nghĩa vụ quân sự con bạn vẫn tham gia khám sức khoẻ để biết có đủ điều kiện về sức khoẻ tham gia nghĩa vụ quân sự hay không.

Loạn bao nhiêu độ được miễn nghĩa vụ

Bị loạn thị 0,5 độ có ý nghĩa vụ quân sự được hay không hiện nay đang là một trong những thắc mắc nhận được rất nhiều sự quan tâm mọi người. Theo những quy định chi tiết trong Thông tư liên tịch số 16/2026/TTLT-BYT-BQP, người bị loạn thị 0,5 độ sẽ được miễn tham gia nghĩa vụ quân sự. 

Trong khi đó, theo Luật Nghĩa vụ quân sự 2015, chỉ những người có sức khỏe hạng 1 hạng 2 hoặc 3 thì mới được tham gia nghĩa vụ quân sự. Còn những đối tượng thuộc hạng bốn, hàng năm, hàng 6 sẽ không đủ điều kiện để tham gia,.. 

Vì vậy người bị loạn thị 0,5 độ sẽ được miễn tham gia nghĩa vụ quân sự. Ngoài vấn đề loạn thị, công dân mắc các bệnh về mắt khác như cận thị, viễn thị,… tùy vào từng mức độ nặng nhẹ mà cũng khó có thể được tham gia nghĩa vụ quân sự. Trong trường hợp công dân bị cận nhẹ dưới mức 0.5 thì vẫn có nguy cơ vẫn phải tham gia.

Cận thị 1.5 diop là bao nhiêu độ

Mắt cận bao nhiêu độ thì được miễn nghĩa vụ

Cận thị 1.5 diop là bao nhiêu độ

Độ cận thị là thông số dùng để chỉ mức độ cận thị nặng hay nhẹ, người ta thường dựa vào độ cận để đưa ra biện pháp cải thiện thị lực phù hợp. Khi nhắc đến độ cận thị, người ta hay nói đến thuật ngữ đi-ốp. Vậy đi ốp là gì?

Diop là đơn vị đo độ cong của thấu kính sử dụng giúp mắt có thể nhìn thấy mọi vật một cách bình thường. Đơn vị Diop càng lớn biểu hiện tình trạng bệnh cận thị càng nặng và độ dày của thấu kính càng tăng. Độ cận thị kí hiệu là D, đọc là đi – ốp.

Kí hiệu ghi trên bề mặt thấu kính là –D có nghĩa là tật cận thị (nếu kí hiệu là dấu “+“ là chỉ tật viễn thị). Ví dụ -1D, -2D, -3D tương đương cận thị 1 độ, 2 độ và cận thị 3 độ. Vậy cận 1.5 diop là bao nhiêu độ? Cận 1.5 diop được hiểu là cận 1.5 độ.

error: Content is protected !!