Video

Tổng hợp video chia sẻ thực tế từ cơ sở & truyền hình. Những dữ liệu ghi nhận hình ảnh, hoạt động của bác sĩ Duy

Chị Trang chia sẻ sau nâng mũi

Nâng mũi bao lâu thì đẹp

Chị Hương chia sẻ sau nâng mũi

Chị Hà Anh chia sẻ sau nâng mũi

Chị Thư chia sẻ sau nâng mũi

Chị Mỹ chia sẻ sau nâng mũi

Zalo
Messenger