Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu là gì

Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu là gì. Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu là các cơ sở khám, chữa bệnh đã lựa chọn và đăng ký để ghi vào phần cơ sở khám chữa bệnh ban đầu trên thẻ bảo hiểm y tế, là nơi người tham gia bảo hiểm y tế sẽ đến khám và được xác định là nơi chuẩn đoán bệnh đầu tiên. Để chi tiết hơn Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu là gì mời xem bài viết ngay sau đây.

Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu là gì

Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu là gì

Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu là gì

Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu là các cơ sở khám, chữa bệnh đã lựa chọn và đăng ký để ghi vào phần cơ sở khám chữa bệnh ban đầu trên thẻ bảo hiểm y tế, là nơi người tham gia bảo hiểm y tế sẽ đến khám và được xác định là nơi chuẩn đoán bệnh đầu tiên.

Trường hợp cơ sở không đủ chuyên môn hoặc không đảm bảo về cơ sở vật chất theo quy định pháp luật để điều trị sẽ tiến hành chuyển người tham gia bảo hiểm lên tuyến trên.

Ví dụ: Trên thẻ bảo hiểm y tế của Nguyễn Công A có địa chỉ: Hạnh Phúc, Quảng Hòa, Cao Bằng và ghi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu: Trạm Y tế xã Hạnh Phúc. Theo đó, nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu của A là Trạm Y tế xã Hạnh Phúc. Khi đến khám tại đây được xác định là khám đúng tuyến, còn nếu A đến khám tại Bệnh viện Bạch Mai, thành phố Hà Nội mà vẫn muốn sử dụng bảo hiểm y tế thì sẽ phải có giấy chuyển tuyến vì không đúng nơi khám chữa bệnh ban đầu đã đăng ký.

Như vậy, việc hiểu rõ Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu là gì? rất quan trọng, giúp người tham gia tự biết bảo vệ quyền lợi của mình.

Trường hợp nào được đăng ký khám chữa bệnh tuyến tỉnh

Theo thông tin bạn cung cấp; thì bố bạn được Nhà nước tặng huy chương Hạng Nhất; Hạng Nhì và Hạng Ba. Căn cứ Điều 32 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng 2005, người được tặng Huy chương thuộc đối tượng người có công giúp đỡ cách mạng – người có công với cách mạng. Do đó, bố bạn tham gia bảo hiểm y tế thuộc đối tượng người có công với cách mạng và do ngân sách nhà nước đóng.

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 điều 9 Thông tư 40/2015/TT-BYT:

“Điều 9. Đăng ký khám bệnh; chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại cơ sở khám bệnh; chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tuyến tỉnh; tuyến trung ương

2. Người tham gia bảo hiểm y tế được đăng ký khám bệnh; chữa bệnh  ban đầu tại một trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quy định tại Điều 8khoản 1 Điều 9 Thông tư này hoặc được đăng ký khám bệnh; chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám bệnh; chữa bệnh bảo hiểm y tế khác trong các trường hợp sau đây:

Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu là gì

Trường hợp nào được đăng ký khám chữa bệnh tuyến tỉnh

a) Đối tượng thuộc diện được quản lý; bảo vệ sức khỏe theo Hướng dẫn số 52 HD/BTCTW ngày 02 tháng 12 năm 2005 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng về việc điều chỉnh bổ sung đối tượng khám; chữa bệnh tại một số cơ sở y tế của Trung ương được đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại Bệnh viện Hữu Nghị; Bệnh viện C Đà Nẵng; Bệnh viện Thống Nhất trực thuộc Bộ Y tế hoặc cơ sở khám bệnh; chữa bệnh khác quy định tại Điều (trừ Khoản 4) và các khoản 1,2 và 4 Điều 6 Thông tư này;

b) Đối tượng thuộc diện được quản lý; bảo vệ sức khỏe cán bộ của tỉnh; thành phố được đăng ký khám bệnh; chữa bệnh ban đầu tại phòng khám thuộc Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh hoặc cơ sở khám bệnh; chữa bệnh tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7 và Điều 5 Thông tư này;

c) Người có công với cách mạng; người từ đủ 80 tuổi trở lên được đăng ký khám bệnh; chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám bệnh; chữa bệnh quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7 và Điều 5, các khoản 1, 2 và Điều 6 Thông tư này;

d) Trẻ em dưới 6 tuổi được đăng ký khám bệnh; chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quy định tại các khoản 1, 2, 4 và Điều Thông tư này;

đ) Người công tác trong quân đội khi nghỉ hưu được đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại các cơ sở khám bệnh; chữa bệnh quy định tại Khoản 9 Điều 5; Khoản Điều 6 Thông tư này.”

Như vậy, theo quy định trên thì người có công với cách mạng sẽ được đăng ký cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tuyến tỉnh hoặc trung ương. Do đó, bố bạn thuộc đối tượng được quyền đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu tuyến tỉnh theo quy định hiện hành. 

Căn cứ quy định tại Phiếu giao nhận hồ sơ 610/…/THE hồ sơ thay đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu bao gồm :

+) Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS, 01 bản/người) được ban hành mới nhất theo Quyết định 505/QĐ-BHXH năm 2020. 

+) Thẻ BHYT cũ còn giá trị.

Thời gian nộp hồ sơ: 10 ngày đầu của tháng đầu mỗi quý.

Nơi nộp hồ sơ: cơ quan BHXH nơi cấp thẻ.

Chọn nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu

Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu là gì

Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu là gì

Theo các quy định trên, chúng ta rút ra kết luận:

Thứ nhất: Mọi người được quyền lựa chọn cơ sở khám chữa bệnh ban đầu, tức là việc lựa chọn hoàn toàn phụ thuộc vào ý chí của người tham gia bảo hiểm mà không ai ép buộc.

Thứ hai: Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh mà người tham gia lựa chọn phải đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật. Bởi lẽ không phải cơ sở nào cũng được phép làm nơi để đăng ký khám chữa bệnh. Theo đó, phải đáp ứng các điều kiện sau:

+ Phải là các cơ sở y tế, bệnh viện được thành lập theo quy định của pháp luật, có giấy phép hoạt động do cơ quan có thẩm quyền cấp;

+ Y, bác sĩ làm việc trong cơ sở bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề theo yêu cầu;

+ Đối với các cơ sở khám chữa bệnh như trạm y tế ở các phường, thị trấn, trạm quân y… nếu chưa được cấp giấy phép hoạt động thì phải đảm bảo về điều kiện vật chất, thiết bị khám chữa bệnh, đủ số lượng y bác sĩ;

+ Đối với phòng khám gia đình tư nhân thì phải đáp ứng các điều kiện như cơ sở vật chất, trang thiết bị hỗ trợ khám chữa bệnh, số lượng y bác sĩ làm việc tại phòng khám và trình độ chuyên môn,…;

+ Còn nếu là phòng khám đa khoa thì pháp luật yêu cầu bắt buộc phải có chuyên khoa nội và chuyên khoa ngoại, nếu phòng khám có dịch vụ khám chữa bệnh cho đối tượng là trẻ em thì còn phải bổ sung thêm khoa nhi.

Tuy nhiên, bạn cần lưu ý: Đối với nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại tuyến xã và tuyến huyện sẽ không phân biệt về địa giới hành chính, tức là bạn có thể tự do lựa chọn cơ sở khám chữa bệnh nào mà thuận tiện, phù hợp với nhu cầu khám, chữa bệnh của bản thân. Còn đối với tuyến tỉnh và tuyến trung ương thì cần phải thuộc các trường hợp tại Điều 9 của Thông tư 40/2015/TT-BYT mới có thể đăng ký tại cơ sở này.

Đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu ngoại tỉnh

Chúng tôi không thể trả lời chính xác cho bạn được vì tuỳ theo sự phân cấp của từng tỉnh thành về BHYT, đối với Bình Dương đã phân cấp đầy đủ cho các huyện thị vì vậy người lao động có thể đăng ký KCB ban đầu trong tỉnh hoặc ngoài tỉnh và chỉ đăng ký trên danh sách 2a nếu tăng mới, 3b nếu gia hạn tuy nhiên công ty cũng phải hiểu rằng danh sách KCB ban đầu được đăng tải trên trang web hoặc điện thoại với phòng thu, phòng tiếp nhận để biết chính xác những đơn vị có ký hợp đồng BHYT.

Quy định về nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu

Theo Điều 7, Thông tư 40/2015/TT-BYT, các cơ sở khám chữa bệnh ban đầu cần đáp ứng các điều kiện sau:

 • Có giấy phép hoạt động, được phép thực hiện khám, chữa bệnh cho bệnh nhân.
 • Người hành nghề khám, chữa bệnh của cơ sở phải có chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh.
 • Các trường hợp cơ sở khám, chữa bệnh tại Khoản 1, 2, 4 của Điều 3, Thông tư 40/2015/TT-BYT nếu chưa có giấy phép hoạt động thì cần có đủ điều kiện về nhân lực, trang thiết bị, cơ sở vật chất đảm bảo đáp ứng được nhu cầu khám, chữa bệnh thông thường, có thể xử lý, cấp cứu ban đầu, cung cấp thuốc, phát thuốc trong phạm vi và khả năng chuyên môn.
 • Đối với các phòng khám bác sỹ gia đình tư nhân độc lập: Đảm bảo đủ điều kiện theo quy định của Bộ Y tế, được cấp phép hoạt động đối với phòng khám bác sĩ gia đình tư nhân độc lập.
 • Phòng khám đa khoa: Cần có ít nhất 2 chuyên khoa nội và ngoài. Riêng đối với phòng khám có khám và chữa bệnh cho trẻ em cần có thêm 1 chuyên khoa nhi.

Tra cứu nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu

 1. Tra cứu nơi khám chữa bệnh ban đầu bằng cách gửi tin nhắn tới 8079.
 2. Tra cứu trên website baohiemxahoi.gov.vn.
 3. Tra cứu trên ứng dụng Công cụ BHYT – BHXH.
 4. Cách tra cứu nơi khám chữa bệnh ban đầu từ mã số

Nơi đăng ký KCB là gì

Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu là gì

Nơi đăng ký KCB là gì

Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu là các cơ sở khám, chữa bệnh đã lựa chọn và đăng ký để ghi vào phần cơ sở khám chữa bệnh ban đầu trên thẻ bảo hiểm y tế, là nơi người tham gia bảo hiểm y tế sẽ đến khám và được xác định là nơi chuẩn đoán bệnh đầu tiên.

Tra cứu lịch sử khám chữa bệnh BHYT

 1. Bước 1: Truy cập đường link: https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/pages/tra-cuu-thoi-han-su-dung-the-bhyt.aspx.
 2. Bước 2: Nhập mã thẻ, Họ tên, Ngày/tháng năm sinh.
 3. Bước 3: Ấn xác nhận “Tôi không phải là người máy” và Tra cứu.

Qua bài viết Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu là gì hi vọng sẽ mang lại những thông tin cần thiết cho bạn đọc.

 

0/5 (0 Reviews)